ჩვენს შესახებ

ინტერნეტ მისამართის დადგენა ბევრი მეთოდის და ინსტრუმენტის გამოყენებით არის შესაძლებელი. ჩვენი მიზანია ხელი შევუწყოთ როგორც განათლების ამაღლებას ინტერნეტ ტექნოლოგიების შესწავლის კუთხით, ასევე უშუალოდ ინტერნეტ მისამართის მოძიებას შევუწყოთ ხელი.